از داشتن عقيده

از داشتن عقيده اي
مخالف عقايد عامه مردم
بيمناك مباش!
زيرا هر عقيده اي كه امروزه
مورد قبول است
زماني مخالف با عقايد
عامه مردم بوده است!
نوشته شده توسط ندا | ۱۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۰۱:۲۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |